1000 40000

ШТРАФ КИЇВОБЛГАЗ 2015

ШТРАФ КИЇВОБЛГАЗ 2015

3.0/5 оценка (2 голосов)
ШТРАФ КИЇВОБЛГАЗ 2015

Національна комісія регулювання електроенергетики України

 Національна комісія регулювання електроенергетики України
[повернутись
НКРЕ, Постанова від 29.05.2003 № 475 (із змінами)  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

29.05.2003                   № 475

Київ

 

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання

 

Із змінами, внесеними

постановою НКРЕ від07.09.2005№ 785

 

Відповідно до Закону України “Про природні монополії”, Указу Президента України від 21.04.98 № 335 “Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання” та з метою підвищення відповідальності споживачів природного газу за виконання Правил надання населенню послуг з газопостачання Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ: (преамбула постанови із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕ від 07.09.2005 № 785)

 

Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання (додається).

 

 

Голова Комісії                                    Ю.Продан

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр палива та енергетики України                                     С.Єрмілов

(лист від 29.04.2003 № 01/31-408)

 

Державний уповноважений Антимонопольного

комітету України                                                                                            С.Мороз

(лист від 20.05.2003 № 28-06/08-2826)

 

В.о. Голови Державного комітету України

з питань технічного регулювання

та споживчої політики                                                                        В.Задирайко

(лист від 21.05.2003 № 5-3/13-3388)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою НКРЕ

від 29.05.2003 № 475

 

ПОРЯДОК

відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання (далі – Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246, та запроваджує механізм відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу (далі – газ) Правил.

Дія цього Порядку поширюється на газопостачальні, газотранспортні організації та споживачів газу.

1.2. Основні терміни, що вживаються у Порядку, мають таке значення:

газові прилади, пристрої - плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ;

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію газу шляхом транспортування його до споживача;

газопостачальна організація - підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

газотранспортна організація - підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

норма споживання газу - обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

повірка лічильника газу - встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

самовільне підключення - підключення до системи газопостачання з порушенням вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання;

своєчасне повідомлення - надання споживачем у письмовій формі газопостачальній (газотранспортній) організації інформації щодо зміни  розміру опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні споживача, та видів споживання природного газу не пізніше ніж у місячний строк з моменту настання змін;

споживач - фізична особа, що отримує природний газ відповідно до договору.

(пункт 1.2 в редакції постанови НКРЕвід07.09.2005№ 785)

1.3. Порушення споживачем Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації:

використання газу у разі самовільного підключення до системи газопостачання;

пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, а також дій споживача, які призводять до заниження показань лічильника;

зрив пломб на газових приладах та пристроях, опломбованих газопостачальною або газотранспортною організацією;

використання газу (у разі відсутності лічильника) у випадку, коли не було своєчасно повідомлено газопостачальну або газотранспортну організацію про зміну розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надаються послуги з газопостачання понад один місяць, встановлення додаткових газових приладів та пристроїв;

відмова у доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої) та лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу;

відмова у доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації для їх демонтажу та монтажу, пов`язаного з проведенням періодичної повірки лічильників газу. (пункт 1.3 доповнений абзацом, внесеним згідно з постановою НКРЕ від 07.09.2005 № 785)

 

2. Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації

 

2.1. У разі самовільного підключення газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом зриву або пошкодження цілості пломб на відключаючих пристроях перед газовими приладами та пристроями, засувках на вводі в  будинок, пошкодженні або знятті заглушок тощо, без врізки у підземні газопроводи, розрахунок збитків здійснюється за Нормами споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників (далі – Норми), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619, з урахуванням:

кількості днів з часу останнього контрольного зняття представником газопостачальної або газотранспортної організації показань лічильника до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців (за наявності лічильника);

кількості днів з дня останньої технічної перевірки газових приладів та пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, але не більше ніж за 6 місяців (за відсутності лічильника);

кількості самовільно підключених газових приладів та пристроїв.

У разі самовільного підключення газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом врізки у підземні газопроводи, яке не може бути виявлене при планових обходах трас газопроводів, а лише із застосуванням спеціальних приладів та методів, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з дня відключення до дня виявлення самовільного підключення, але не більше трьох років з урахуванням кількості самовільно підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості проживаючих осіб.

2.2. У разі навмисного пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілісності його пломб або дій споживача, що призвело до заниження показань лічильника, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з урахуванням кількості підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, та кількості днів з часу останнього контрольного зняття представником газопостачальної або газотранспортної організації показань лічильника газу до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника, що призвело до заниження його показань, має бути засвідчений територіальним органом Держспоживстандарту України, який має право здійснювати відповідну експертну повірку. (абзац другий пункту 2.2 в редакції постанови НКРЕ від 07.09.2005 № 785)

2.3. У разі несвоєчасного повідомлення споживачем газопостачальної або газотранспортної організації про зміну розміру опалювальної площі, встановлення додаткових газових приладів та пристроїв, кількості осіб, яким надаються послуги з газопостачання понад один місяць, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з урахуванням кількості підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, кількості днів з дня, коли відбулись такі зміни, а у разі неможливості встановлення цієї дати, то з дня останньої технічної перевірки газових приладів та пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

2.4. При порушеннях, що визначені в п.2.1, п.2.2 та п.2.3 цього Порядку, нарахування за користування опалювальними газовими приладами в неопалювальний період здійснюється в обсязі 30% від Норми, що діє в опалювальний період.

2.5. У разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої) та лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу, нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня останнього зняття показань лічильника до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представника газопостачальної/газотранспортної організації до лічильника.

Факт відсутності вільного доступу має бути засвідчений виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

2.6. У випадку прострочення періодичної повірки лічильників газу з вини споживача (у разі відмови споживача представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу та монтажу) нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня такої відмови до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представникам газопостачальної (газотранспортної) організації до лічильників та проведено їх періодичну повірку.

Факт відсутності вільного доступу має бути засвідчений виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

(розділ 2 доповнений пунктом 2.6, внесеним згідно з постановою НКРЕ від 07.09.2005 № 785)

 

3. Інші умови

 

3.1. У разі виявлення газопостачальною або газотранспортною організацією порушень Правил складається акт-претензія за формою згідно з додатком.

Акт-претензія складається за участю споживача та представника газопостачальної або газотранспортної організації і скріплюється їх підписами.

Акт-претензія складається у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. Споживач має право внести до акту свої зауваження.

У разі відмови споживача від підписання акту він підписується представниками газопостачальної або газотранспортної організації у кількості не менше трьох осіб та робиться відмітка в ньому про відмову споживача від підпису.

3.2. У разі своєчасного письмового повідомлення споживачем газопостачальної або газотранспортної організації про вихід з ладу лічильника, його несправність, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, пломб на лічильнику або на газових приладах та пристроях (до виявлення цих порушень представником газопостачальної або газотранспортної організації) та за умови відсутності явних ознак навмисного пошкодження лічильника газу або пломби на ньому та на газових приладах, пристроях, цей Порядок не застосовується.

3.3. У разі пошкодження лічильника газу з вини споживача, яке призвело до заниження його показань, він додатково відшкодовує вартість робіт, пов'язаних з позаплановою перевіркою (повіркою), ремонтом, або встановленням нового лічильника газу.

3.4. Розрахунок вартості робіт, пов`язаних з позаплановою перевіркою (повіркою), ремонтом або встановленням нового лічильника газу, визначається газопостачальною або газотранспортною організацією поелементно з оформленням калькуляції для кожного виду робіт.

3.5. У разі нарахування збитків пільги та субсидії, на які мають право споживачі, не враховуються.

3.6. З рахунку, пред'явленого споживачеві для сплати, виключаються суми, сплачені споживачем за період нарахування збитків.

3.7. Розрахунок збитків у всіх випадках здійснюється за цінами на газ для населення, що діяли на момент здійснення порушення.

3.8. У разі, якщо між газопостачальною або газотранспортною організацією і споживачем не досягнуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішуються у визначеному законодавством порядку.

 

 

Начальник управління регулювання

та цінової політики нафтогазового комплексу                                   С.Волос

 

 

ДОДАТОК

до Порядку відшкодування збитків,

завданих газопостачальній або газотранспортній

організації внаслідок порушення споживачем

природного газу Правил надання населенню

послуг з газопостачання

 

 

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

 

_______________________________        ___________________________

      (назва населеного пункту)                        (дата складання)

 

Згідно з договором № _____________________________________________

 

газопостачальна (газотранспортна) організація ____________________

в особі __________________________________________________________

                       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

висловлює претензії споживачеві __________________________________

__________________________________________________________________

                     (адреса, прізвище, ім’я та по батькові)

з приводу ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Опис порушень ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв'язку з викладеним споживачу необхідно _______________________

__________________________________________________________________

Інші умови _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Зауваження споживача _____________________________________________

__________________________________________________________________

Цей акт склали:

 

Представник Постачальника

 

 

(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ____________________

Телефон ___________________

 

 

Споживач

 

 

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ____________________

Телефон ___________________

 

Інші представники Постачальника

 

 

(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ____________________

Телефон ___________________

 

 

Інші представники Споживача

 

 

(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ____________________

Телефон ___________________

 

 

 

[повернутись

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

07.09.2005№ 785

Київ

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 475

 

Відповідно до Указу Президента України від 14.03.1995 № 213 “Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України” та з метою приведення у відповідність до вимог Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання” Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. У преамбулі постанови НКРЕ від 29.05.2003 №475 “Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання” слова “газопостачальних та газотранспортних організацій” замінити словами “споживачів природного газу”.

2. Унести до Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 №475, зміни, що додаються.

 

 

Голова Комісії В. Кальченко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

В.о. Голови Антимонопольногокомітету УкраїниЮ. Кравченко

 

Голова Державного комітету Україниз питань

технічного регулюваннята споживчої політикиМ. Негрич

 

Голова Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництваА. Дашкевич

(Рішення № 589 від 29.08.2005 про погодження проекту регуляторного акта)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова НКРЕ

від 07.09.2005 № 785

 

 

ЗМІНИ

до Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання

 

1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

“1.2. Основні терміни, що вживаються у Порядку, мають таке значення:

газові прилади, пристрої - плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ;

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію газу шляхом транспортування його до споживача;

газопостачальна організація - підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

газотранспортна організація - підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

норма споживання газу - обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

повірка лічильника газу - встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

самовільне підключення - підключення до системи газопостачання з порушенням вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання;

своєчасне повідомлення - надання споживачем у письмовій формі газопостачальній (газотранспортній) організації інформації щодо змінирозміру опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні споживача, та видів споживання природного газу не пізніше ніж у місячний строк з моменту настання змін;

споживач - фізична особа, що отримує природний газ відповідно до договору”.

2. Пункт 1.3 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“відмова у доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації для їх демонтажу та монтажу, пов`язаного з проведенням періодичної повірки лічильників газу”.

3. Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.6 такого змісту:

2.6. У випадку прострочення періодичної повірки лічильників газу з вини споживача (у разі відмови споживача представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу та монтажу) нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня такої відмови до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представникам газопостачальної (газотранспортної) організації до лічильників та проведено їх періодичну повірку.

Факт відсутності вільного доступу має бути засвідчений виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування”.

4. Абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

“Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника, що призвело до заниження його показань, має бути засвідчений територіальним органом Держспоживстандарту України, який має право здійснювати відповідну експертну повірку”.

 

 


Опубликован: Вторник, 28 Апрель 2015 18:51

Изменен: Среда, 29 Апрель 2015 10:07

Метки: ШТРАФ КИЇВОБЛГАЗ 2015

Категории: Общее

Комментарии (0)

    Оставить комментарий

    Вы комментируете как Гость. Необязательно - форма входа ниже.