Договор киевоблгаз 2015

КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ 2015

0.0/5 оценка (0 голосов)
Договор киевоблгаз 2015

Новий договір "Київоблгаз Збут" можливо скачати по ссылці  ФАЙЛ

 

З 1 липня 2015 р. ПАТ «Київоблгаз» за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Далі - НКРЕКП) - Постановою №1587 від  21.05.2015 р. анульовано дію ліцензії щодо надання послуг з газопостачання  всім категоріям споживачів.

Для побутових споживачів, що проживають в Київській області гарантованим постачальником газу з 1 липня 2015 р. згідно рішення НКРЕКП - Постанови №1588 від 21.05.2015 р. призначено підприємство  ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ».

У зв’язку зі зміною постачальника всім побутовим споживачам, які бажають надалі отримувати газ до своїх осель, необхідно:

1. Укласти новий договір з ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» про надання послуг з газопостачання. З примірником нового договору, умовами та процедурою його оформлення ви можете ознайомитись на корпоративному сайті ПАТ «Київоблгаз» kv.104.ua  або звернувшись до контакт-центру за телефоном 044 36 46 104.

Для укладення договору необхідно надати копії таких документів:

  • Документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює);
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)
  • Технічний паспорт на будівлю;
  • Довідка про зареєстрованих осіб у квартирі, приватному будинку (довідка про склад сім’ї) або будинкова книга;
  • Документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними (договір купівлі – продажу, обміну, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);
  • Документ, що підтверджує право на отримання пільг;
  • Технічний паспорт газового обладнання (за наявності);
  • Технічний паспорт лічильника газу (за наявності).
  • Письмова згода всіх співвласників або співкористувачів приміщення (у разі коли об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб)

2. Звернути увагу, що з 01.07.2015 р. автоматично буде змінений особовий рахунок споживача.
3. Починаючи з 01.07.2015 р., оплата вартості послуг з газопостачання, в т.ч. в частині погашення заборгованості станом на 30.06.2015 р.,буде здійснюватися на поточний рахунок із спеціальним режимом використання нового постачальника природного газу - ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» за наступними реквізитами:

Отримувач платежу: ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ"                             

код ЄДРПОУ 39592941 рахунок 26033300008084                          

Головне Управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"

МФО 322669

 Нові банківські реквізити зазначатимуться у платіжному документі (рахунку), який споживачам надійде від ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», починаючи з 01.07.2015 р.

4. З метою уникнення розбіжностей в частині розрахунків за спожитий природний газ станом на 30.06.2015 р. просимо Вас, шановні Споживачі, протягом 30 червня – 02 липня повідомити показання газового лічильника на кінець червня будь-яким зручним для Вас способом: через контакт-центр за номером 044 36 46 104 або на електронну пошту .


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання населенню послуг з газопостачання
______________________________
(найменування населеного пункту)
____ ______________20__р.
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - власника (користувача) квартири, приватного будинку)
яка проживає за адресою:________________________ (далі - споживач), з однієї сторони, і
_____________________________________________________________________________
(найменування газопостачального підприємства)
в особі ______________________________________________________________, що діє на
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
підставі ____________________________________ (далі - постачальник), з другої сторони,
(найменування документа)
і ____________________________________________________________________________
(найменування газорозподільного підприємства)
в особі ______________________________________________________________, що діє на
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
підставі _____________________________________ (далі - газорозподільне підприємство),
(найменування документа)
з третьої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.
Під час вирішення питань, що не обумовлені цим договором, сторони
зобов’язуються керуватися Правилами надання населенню послуг з газопостачання,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2014 р., № 16, ст. 1101) (далі - Правила
газопостачання).
Терміни та їх визначення
У цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:
норми/види споживання - норми та види споживання природного газу за відсутності
лічильника, які визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8
червня 1996 р. № 619 “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у
разі відсутності газових лічильників”;
правила безпеки - Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені
наказом Держнаглядохоронпраці від 1 жовтня 1997 р. № 254.
Інші терміни використовуються в договорі у значенні, наведеному в Правилах
газопостачання.
Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується постачати природний газ (далі - газ) Споживачеві,
членам його сім’ї та іншим особам, зареєстрованим у квартирі, житловому будинку, для
побутових потреб (приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень), а
споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги з газопостачання за
встановленими цінами, у строки і на умовах, що передбачені цим договором.
Газорозподільне підприємство, через газові мережі якого постачальник постачає газ
споживачеві, забезпечує транспортування газу від газорозподільних станцій до об’єкта
споживача з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску,
своєчасне технічне обслуговування газопроводів, газових приладів і пристроїв,
лічильників газу, а також відповідно до законодавства веде облік газу, здійснює
локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій. При цьому з метою належного виконання
газорозподільним підприємством зазначених функцій цим договором обумовлені вимоги
щодо його доступу на об’єкт споживача для:
перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій;
проведення періодичного технічного обслуговування;
перевірки, повірки та/або експертизи лічильника газу, а також перевірки показань
лічильників газу;
виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання тощо.
Взаємовідносини між постачальником та газорозподільним підприємством в частині
розподілу газу споживачам регулюються окремим договором на розподіл природного
газу, укладеним між постачальником та газорозподільним підприємством.
2. Характеристика об’єкта споживача на момент укладення цього договору:
місцезнаходження: ____________________________________________________________;
вид об’єкта ___________________________________________________________________
(приватний будинок/багатоквартирний будинок/будинок
_____________________________________________________________________________;
із загальнобудинковим лічильником на будинок чи групу будинків/комунальна квартира тощо)
кількість зареєстрованих осіб ________;
опалювальна площа ________ кв. метрів;
перелік газових приладів та пристроїв*:
___________________________,
(найменування)
__________________,
(тип, марка)
_________________;
(місце встановлення)
___________________________, __________________, _________________;
параметри газового лічильника (лічильників) газу*:
Порядковий
номер
Тип Заводський
номер
Показання
(на момент
укладення
Договору)
Місце
встановлення
(зовні
приміщення, у
неопалюваному
приміщенні, в
опалюваному
приміщенні)
Дата
останньої
повірки
Періодичність
повірки
_______________
* У разі заміни лічильника чи газових приладів (пристроїв) або зміни місця їх розташування такі заходи
здійснюються в установленому порядку за погодженням з газорозподільним підприємством та
оформленням додатка до цього договору.
Ціна на газ, порядок його обліку та оплати
3. Споживач розраховується з постачальником за надані послуги з газопостачання за
роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення,
встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
4. Роздрібна ціна на газ зазначається постачальником у розрахунковій книжці та/або
платіжному документі, який виписує постачальник, а також розміщується на офіційному
веб-сайті постачальника та в засобах масової інформації з посиланням на нормативно-
правові акти, якими такі ціни встановлено. У разі зміни цін постачальник доводить
відповідну інформацію до відома споживача через засоби масової інформації, а також
письмово та/або через платіжні документи, але не пізніше ніж за п’ять днів до введення їх
у дію, з посиланням на нормативно-правові акти.
5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
6. За наявності лічильника газу обсяг спожитого споживачем газу визначається за
фактичними показаннями лічильника. Споживач зобов’язується щомісяця станом на 1
число місяця, що настає за розрахунковим періодом, знімати фактичні показання
лічильника та зазначати їх у платіжних документах у визначений цим договором строк.
Споживач також може передати показання лічильника за
телефоном ___________________ та/або через веб-сайт ______________.
Постачальник/газорозподільне підприємство має право щомісяця контролювати
правильність зняття споживачем показань лічильника газу та оформлення платіжних
документів.
7. За відсутності лічильника газу обсяг спожитого споживачем газу визначається за
нормами споживання. При цьому окремим додатком до цього договору сторони можуть
визначити види та порядок обчислення обсягу споживання газу за нормами споживання.
Споживач зобов’язується своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк письмово
повідомити постачальнику про всі зміни, що стосуються видів споживання газу та/або
опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, житловому
будинку.
8. Справляння плати за нормами споживання за наявності у споживача лічильника
газу не допускається, крім передбачених законодавством випадків.
У разі встановлення лічильника газу в комунальній квартирі плата за послуги з
газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної
ними площі.
За наявності будинкових або на групу будинків лічильників газу розрахунок за
надані послуги з газопостачання проводиться за встановленими цінами відповідно до
Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню
послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових
або на групу будинків)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2002 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20,
ст. 980).
9. За цим договором розрахунки за послуги з газопостачання здійснюються за
квитанціями розрахункової книжки постачальника, які самостійно заповнюються
споживачем.
За домовленістю Сторін розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть
проводитися:
за платіжними
документами, які виписує
постачальник:
_____________
(так/ні)
________________________
(підпис споживача, що підтверджує згоду
на таку форму оплати)
за плановими платежами
(авансовими
нарахуваннями) виходячи
з величини
середньомісячного обсягу
споживання газу на рівні
(куб. метрів)*:
_________________
(в опалювальний період)
________________
(у неопалювальний період)
________________________
(підпис споживача, що підтверджує згоду
на таку форму оплати)
__________
* За відхилення нарахованих сум за фактично надані послуги з газопостачання від сум зарахованих платежів
пеня не стягується.
Споживач вносить платежі не пізніше ______ числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, а у разі отримання платіжного документа, який виписує
постачальник, оплачує його протягом 10 днів з дати, зазначеної у такому платіжному
документі.
У разі застосування авансових нарахувань та оплати використаного природного газу
постачальник періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, здійснює звіряння та
перерахунок фактичного споживання газу, після чого видає споживачеві відповідний
рахунок.
10. Споживач самостійно розраховує суму платежу виходячи з фактичних показань
лічильника, норми споживання або величини планових платежів, з урахуванням
роздрібної ціни на природний газ за цим договором.
11. Оплата вартості послуг з газопостачання за цим Договором здійснюється
споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання постачальника (для гарантованого постачальника)
№ ___________________, з якого в установленому законодавством порядку здійснюється
розподіл коштів між відповідними суб’єктами ринку газу, в тому числі на поточний
рахунок газорозподільного підприємства згідно з договором про розподіл, зазначений у
пункті 1 цього Договору.
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника
зазначається також у розрахунковій книжці споживача та/або платіжному документі, який
виписує постачальник, у тому числі у разі його зміни.
12. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати газу споживач вносить плату за
надані послуги з газопостачання в установленому законодавством порядку.
У разі коли кілька членів однієї сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги з
оплати газу, пільга надається тільки одному з членів сім’ї. Споживач, який має кілька
пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.
Інформація про наявність пільг на дату укладення цього договору:
Порядковий
номер
Прізвище, ім’я
та по батькові
пільговика
Розмір пільги Підтвердний
документ
13. У разі порушення споживачем строків оплати за цим договором споживач
сплачує за вимогою постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого
платежу за кожен день прострочення платежу.
14. У разі виникнення у споживача заборгованості з оплати вартості послуг з
газопостачання споживач повинен звернутися до постачальника із заявою про складення
графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою
постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність споживача.
Графік погашення заборгованості оформляються додатком до цього договору або окремим
договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення сторонами та дотримання
споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від здійснення
поточних платежів за цим договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи
прострочення оплати поточних платежів постачальник має право в порядку, визначеному
Правилами газопостачання та цим договором, припинити газопостачання споживачеві до
погашення заборгованості в повному обсязі.
15. У разі наявності на час укладення цього договору заборгованості з оплати
наданих послуг з газопостачання споживач зобов’язується сплатити заборгованість на
таких умовах:
величина заборгованості на ___ ________ 20__ р. становить ___________ гривень,
що сплачується споживачем таким чином:
_____________________________________________________________________________
(зазначається порядок оплати наданих послуг з газопостачання або робиться посилання
___________________________________________
на окремий додаток чи договір реструктуризації)
Якість газу та функції газорозподільного підприємства
16. Параметри якості природного газу повинні відповідати
ГОСТу 5542-87 (у разі використання природного газу локальних родовищ - ТУ У
320.001.5864-033-2000).
17. Величина тиску газу не може бути меншою, ніж мінімально допустиме значення,
визначеного нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.
18. Перевірка величини тиску та/або якісних показників газу проводиться
газорозподільним підприємством на підставі письмової заяви споживача за рахунок
газорозподільного підприємства. У разі надходження зазначеної заяви газорозподільне
підприємство зобов’язується направити свого представника за місцем виклику протягом
двох робочих днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із
споживачем час.
Якщо за результатами перевірки величини тиску та/або якісних показників газу
газорозподільним підприємством підтверджено факт невідповідності тиску та/або якісних
показників газу вимогам нормативних документів, газорозподільне підприємство
протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це постачальнику, а постачальник у
порядку, затвердженому НКРЕКП, здійснює перерахунок оплати послуг з газопостачання,
що надавались споживачеві. В іншому разі споживач повинен компенсувати
газорозподільному підприємству витрати на перевірку якості та тиску газу.
19. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач
невідкладно повинен повідомляти аварійно-диспетчерській службі газорозподільного
підприємства за номером телефону “104” або іншим номером, зазначеним у розрахунковій
книжці споживача або платіжному документі, який виписує постачальник. Локалізація та
ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових
газопроводів, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюється аварійно-
диспетчерськими службами газорозподільного підприємства цілодобово за рахунок
підприємства.
20. Для належного виконання газорозподільним підприємством установлених
законодавством функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки,
якості та величини тиску газу, а також проведення періодичного технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та газових приладів і
пристроїв споживача, для запобігання можливим витоком газу та недопущення аварійних
ситуацій споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власний об’єкт представникам
газорозподільного підприємства за їх службовими посвідченнями для виконання
службових обов’язків.
До переліку заходів з періодичного технічного обслуговування, що здійснюються за
рахунок газорозподільного підприємства, належать:
перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв під робочим
тиском;
перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови
приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам
експлуатації;
перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;
перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв,
а також у підвали та на горища, де прокладено газопроводи;
розбирання, очищення від наслідків корозії і залишків мастила, а також змащування
всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах і пристроях;
перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв,
їх налагодження та регулювання;
дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів,
штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних
з’єднань і запірних пристроїв.
Технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання та
дворових газопроводів, надання інших послуг, пов’язаних з монтажем (демонтажем),
ремонтом та технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем газопостачання
та газових приладів і пристроїв споживача, здійснює газорозподільне підприємство на
підставі письмової заяви споживача за його рахунок з урахуванням вартості обладнання,
його вузлів і деталей. У разі надходження такої заяви газорозподільне підприємство
зобов’язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих
днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем
час.
Інформація про надані газорозподільним підприємством послуги споживачеві
засвідчується підписами споживача та представника газорозподільного підприємства у
відповідному документі (журнал, квитанція, акт).
Під час здійснення заходів, передбачених цим пунктом, представники
газорозподільного підприємства повинні провести інструктаж споживача з безпечного
користування газом у побуті.
21. За рахунок газорозподільного підприємства та його силами забезпечуються
періодична повірка лічильника газу, його технічне обслуговування та пов’язаний з такою
повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).
На підставі письмової заяви споживача та за його рахунок або на вимогу
газорозподільного підприємства та за рахунок газорозподільного підприємства може
проводитись позачергова повірка лічильника газу.
На період зняття лічильника газу для проведення його експертизи або
періодичної/позачергової повірки та ремонту, пов’язаного з такою повіркою, або для
проведення ремонту за заявою споживача газорозподільне підприємство встановлює
лічильник газу з обмінного фонду (у разі, коли знятий лічильник газу належить
газорозподільному підприємству, підприємство має право встановити на його місце інший
розрахунковий лічильник газу, за показаннями якого в подальшому будуть здійснюватися
розрахунки споживача за надані послуги з газопостачання). У разі коли замість тимчасово
вилученого лічильника неможливо встановити інший, розрахунки із споживачем
здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання
природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний)
попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або
міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.
У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту
газорозподільне підприємство зобов’язане встановити його протягом двох місяців з
моменту зняття.
22. Споживач зобов’язується забезпечити доступ представникам газорозподільного
підприємства до внутрішньобудинкових систем газопостачання споживача після
пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для:
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і
несправностей в їх роботі, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання та дворових газопроводів, перевірки показань лічильника газу, стану
пломб на ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від систем
газопостачання;
демонтажу або монтажу лічильника газу, пов’язаного з проведенням його
періодичної та позачергової повірки;
перевірки характеристики об’єкта надання послуг та видів споживання природного
газу;
установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти
газорозподільного підприємства;
звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу.
23. Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт
споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції
чи технічного переоснащення тощо, споживач не пізніше ніж за сім днів повинен
письмово повідомити про це газорозподільному підприємству та узгодити з ним дату
припинення газопостачання, а газорозподільне підприємство в узгоджену із споживачем
дату зобов’язане припинити газопостачання споживачеві.
24. Заходи щодо заміни (встановлення) лічильника газу чи газових приладів, а також
їх місця розташування здійснюються лише за погодженням з газорозподільним
підприємством та після внесення в установленому порядку змін до проектної документації
та/або цього договору.
Права та обов’язки постачальника
25. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання газу для побутових потреб споживача
(приготування їжі, підігріву води, опалення житлових приміщень) у порядку,
передбаченому цим договором;
2) розміщувати в пунктах прийому споживачів та на офіційному веб-сайті
інформацію, передбачену Правилами газопостачання, та за письмовими запитами
споживача надавати йому відповідну інформацію;
3) інформувати споживача про зміну роздрібних цін на газ у порядку та строки,
визначені Правилами газопостачання та цим договором;
4) видавати споживачеві безоплатно бланки договору, розрахункові книжки з
бланками квитанцій та/або платіжні документи, які виписує постачальник;
5) за відсутності лічильника газу та за умови своєчасного надання споживачем
відповідних підтвердних документів проводити з моменту настання змін перерахунок
розміру плати за послуги з газопостачання, але не більше ніж за шість місяців, у разі:
тимчасової відсутності споживача та/або зареєстрованих у квартирі, житловому
будинку осіб;
зміни кількості зареєстрованих осіб, опалювальної площі або видів споживання (як в
опалювальний, так і в міжопалювальний періоди);
6) розглядати в установленому порядку претензії та скарги споживача і за наявності
відповідних підстав задовольняти їх;
7) самостійно протягом місяця з моменту підтвердження газорозподільним
підприємством факту невідповідності фактичних якісних показників газу вимогам
нормативних документів або безпідставної перерви газопостачання провести перерахунок
розміру плати споживача за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши
його про це протягом 10 календарних днів;
8) у разі перерахування споживачем коштів за послуги з газопостачання на інші
рахунки, крім поточного рахунка із спеціальним режимом використання (для
гарантованого постачальника), повернути їх споживачеві за його заявою або з власної
ініціативи;
9) визначати величину роздрібної ціни на природний газ для споживача відповідно
до Правил газопостачання;
10) розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов’язаних з
постачанням газу, та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені
законодавством;
11) виконувати інші вимоги Правил газопостачання та правил безпеки.
26. Постачальник має право:
1) доступу до внутрішньобудинкових систем газопостачання та газових приладів чи
пристроїв споживача у випадках, передбачених цим договором;
2) перевіряти зовнішній стан лічильника газу, його показання, а також цілісність
пломб на ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від системи
газопостачання;
3) перевіряти характеристики об’єкта споживача, що визначені цим договором;
4) вимагати від споживача відшкодування збитків у встановленому законодавством
порядку у разі порушення споживачем вимог Правил газопостачання та цього договору;
5) інші права, передбачені цим договором та Правилами газопостачання.
Права та обов’язки споживача
27. Споживач має право на:
1) вибір постачальника газу;
2) отримання газу для власних побутових потреб згідно із цим договором з
гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, що відповідають
вимогам нормативних документів;
3) отримання інформації про ціну на природний газ, порядок оплати, нормативні і
фактичні параметри якісних показників газу та величину його тиску в мережі тощо;
4) перевірку якісних показників газу та/або величини його тиску, а також якісне
періодичне технічне обслуговування газових приладів і пристроїв у встановлені
законодавством строки, ліквідацію витоків газу тощо, на умовах цього договору;
5) зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зменшення
величини його тиску;
6) проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності
лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача та/або зареєстрованих на об’єкті
осіб за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту
закінчення кожного шестимісячного періоду постачальникові письмової заяви з
відповідними підтвердними документами;
7) проведення звіряння фактично спожитих обсягів газу з підписанням відповідного
акта;
8) замовлення у газорозподільного підприємства послуг з монтажу (демонтажу),
ремонту та/або технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу
за окремою заявою;
9) повне або часткове припинення газопостачання за письмовою заявою, у тому
числі в опалювальний та міжопалювальний періоди;
10) ініціювання розірвання цього договору та/або відшкодування збитків згідно із
законодавством та цим договором;
11) інші права, передбачені цим договором та Правилами газопостачання.
28. Споживач зобов’язаний:
1) дотримуватись під час користування газом вимог правил безпеки, Правил
газопостачання, інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації газових приладів і
пристроїв, а також умов цього договору;
2) вносити своєчасно та в повному обсязі плату за надані послуги відповідно до умов
цього договору;
3) у разі відсутності лічильника газу або у разі ведення обліку газу лічильниками
газу (будинковими або на групу будинків) письмово повідомляти не пізніше ніж у
місячний строк постачальнику/газорозподільному підприємству про всі зміни
опалювальної площі, кількості зареєстрованих осіб та/або виду споживання;
4) забезпечувати збереження та цілість лічильника газу і пломб на ньому, а також на
газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;
5) повідомити протягом трьох днів газорозподільному підприємству про недоліки в
роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного
тавра, цілості пломб тощо);
6) у разі проживання в приватному будинку утримувати димові та вентиляційні
канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку),
здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних
комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);
7) не пізніше ніж за сім днів до зміни власника (наймача) квартири, приватного
будинку письмово повідомити постачальнику про розірвання цього договору та
розрахуватися за надані послуги;
8) не підключати нові (додаткові) газові прилади і пристрої, не змінювати місце їх
розташування та не втручатися в роботу внутрішньобудинкових систем газопостачання
без узгодження з газорозподільним підприємством;
9) забезпечити доступ представників постачальника та/або газорозподільного
підприємства до внутрішньобудинкових систем газопостачання та газових приладів чи
пристроїв споживача у випадках, передбачених цим договором;
10) подавати для звіряння розрахункові документи на вимогу Постачальника для
перевірки правильності їх заповнення, оплати та відповідності записів показань
лічильника;
11) знімати фактичні показання лічильника газу;
12) невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерській службі газорозподільного
підприємства про всі недоліки в роботі системи газопостачання;
13) дотримуватися інших вимог, передбачених цим договором, Правилами
газопостачання та правилами безпеки.
Права та обов’язки газорозподільного підприємства
29. Газорозподільне підприємство зобов’язується:
1) забезпечувати доставку (транспортування газорозподільними мережами) газу до
споживача, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних
документів;
2) розглядати звернення та претензії споживача щодо величини тиску та/або якісних
показників газу, роботи лічильника або технічного обслуговування та приймати з цього
приводу рішення у строки, передбачені законодавством;
3) проводити не менш як один раз на шість місяців контрольне зняття показань
лічильника газу в Споживача;
4) припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення у разі закінчення
(настання) опалювального періоду на підставі письмової заяви споживача або на вимогу
постачальника;
5) проводити інструктаж споживача з безпечного користування газом у побуті;
6) під час періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність
тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій
книжці;
7) своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та
забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і
пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації;
8) у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг,
направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із споживачем час у
строки, визначені пунктом 18 цього договору;
9) надавати споживачеві інформацію про розмір плати за виконання додаткових
робіт, нормативні і фактичні параметри якісних показників газу та величину його тиску в
мережі тощо;
10) якісно та в установлені строки забезпечити технічне обслуговування газових
приладів і пристроїв, ліквідацію витоків газу, а також перевірку якісних показників газу
та/або величини його тиску на умовах цього договору;
11) якісно та в порядку, визначеному Правилами газопостачання, забезпечити
повірку, ремонт та технічне обслуговування лічильників газу;
12) у разі виклику споживачем на номер телефону “104” або інший екстрений номер
аварійно-диспетчерської служби щодо аварійної ситуації здійснити відповідне реагування
згідно із законодавством;
13) дотримуватися інших вимог, передбачених цим договором, Правилами
газопостачання та правилами безпеки.
30. Газорозподільне підприємство має право:
1) доступу до внутрішньобудинкових систем газопостачання та газових приладів і
пристроїв споживача у випадках, передбачених цим договором;
2) припиняти газопостачання споживачеві у передбачених цим договором випадках;
3) перевіряти стан лічильника газу, його показання, а також цілісність пломб на
ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;
4) здійснювати відповідні заходи під час проведення періодичного технічного
обслуговування;
5) встановлювати споживачеві лічильник газу з власної ініціативи за власний
рахунок;
6) інші права, передбачені цим договором та Правилами газопостачання чи
правилами безпеки.
Відповідальність Сторін
31. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором
Сторони несуть відповідальність згідно з договором та законодавством.
32. Споживач не несе відповідальності перед постачальником та/або
Газорозподільним підприємством за порушення умов договору, якщо доведе, що
порушення виникли з вини постачальника та/або газорозподільного підприємства або
внаслідок дії обставин непереборної сили.
33. Постачальник та/або газорозподільне підприємство не несе відповідальності
перед споживачем за порушення умов договору, якщо доведе, що порушення виникли з
вини споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.
Порядок припинення та відновлення газопостачання
34. Газорозподільне підприємство в установленому порядку припиняє (обмежує)
газопостачання споживачеві, у тому числі шляхом механічного від’єднання від діючого
газопроводу, з дотриманням вимог правил безпеки та Правил газопостачання у таких
випадках:
1) за відповідною заявою постачальника;
2) за письмовою заявою споживача про припинення газопостачання;
3) проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального
ремонту систем газопостачання;
4) ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного,
природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;
5) порушення споживачем правил безпеки, що створює загрозу виникнення
аварійної ситуації, після складення в установленому порядку відповідного акта;
6) порушення споживачем Правил газопостачання за умови попереднього складення
в установленому порядку акта-претензії у випадках:
несанкціонованого відбору природного газу;
зривання чи пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в
будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок;
відмови від встановлення лічильника газу, що встановлюється за рахунок
газорозподільного підприємства.
У всіх випадках припинення (відновлення) газопостачання газорозподільне
підприємство повідомляє про такі заходи постачальнику у п’ятиденний строк.
35. Якщо припинення (обмеження) газопостачання сталося за заявою споживача
(постачальника) або порушення споживачем строків оплати чи Правил газопостачання
та/або правил безпеки, відновлення газопостачання споживачеві виконується Стороною,
яка здійснила такі заходи, протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів
у сільській місцевості за умови усунення порушень, відшкодування збитків за актом-
претензією (за його наявності) та відшкодування витрат на припинення та відновлення
газопостачання. При цьому початок строку, від якого обліковується граничний строк
відновлення газопостачання, визначається з дати письмового звернення про відновлення
газопостачання, яким відповідними документами підтверджується факт усунення
порушень, сплати боргу (збитків) та компенсації витрат з припинення та відновлення
газопостачання.
36. Після закінчення строку або дострокового припинення дії договору газові
прилади і пристрої споживача відключаються від системи газопостачання шляхом
перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі з
установленням на них пломби чи інвентарної заглушки.
Порядок розв’язання спорів
37. У разі порушення постачальником та/або газорозподільним підприємством умов
договору споживач може подати претензію відповідній Стороні договору, складену в
довільній формі.
Представники Сторони, якій адресовано претензію, повинні з’явитися за місцем
виклику для складення відповідного акта та протягом п’яти днів вирішити питання про
усунення порушень або надати споживачеві обґрунтовану відмову.
У разі неприбуття представників сторони, якій адресовано претензію, протягом двох
робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови
від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою.
38. У разі виявлення фактів порушення споживачем умов цього договору, Правил
газопостачання чи правил безпеки представники постачальника та/або газорозподільного
підприємства в установленому порядку можуть скласти акт, один примірник якого
повинен бути переданий споживачеві. В акті в обов’язковому порядку має бути зазначено
зміст порушення з посиланням на нормативні документи та інформація про стан усунення
порушення на момент складення акта.
На підставі акта споживачеві можуть бути нараховані збитки, що підлягають
компенсації в установленому порядку. Рішення щодо нарахування збитків приймається на
засіданні комісії з розгляду актів за участю представників постачальника та
газорозподільного підприємства, на яке обов’язково має бути запрошений споживач чи
його уповноважений представник.
Незалежно від Сторони, що склала акт (постачальник чи газорозподільне
підприємство), під час нарахування збитків, розрахованих з урахуванням величин та
обсягу споживання газу, такі збитки перераховуються споживачем на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання постачальника, які в подальшому розподіляються
відповідно до умов цього договору.
39. У разі виникнення у постачальника та/або газорозподільного підприємства чи
споживача (за його заявою) сумніву щодо придатності лічильника газу до застосування
може бути проведена його експертиза в установленому законодавством порядку.
40. Спори та розбіжності Сторін стосовно виконання умов цього договору
розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
Дія обставин непереборної сили
41. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору, якщо
це спричинено дією обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними
документами.
Строк дії договору
42. Цей договір укладається на _____________________, набирає чинності з дня його
(строк)
підписання і вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку
однією із Сторін не буде заявлено про намір його розірвання.
Договір за погодженням Сторін може бути розірваний достроково.
У випадку надходження до постачальника заяви споживача про свій намір
достроково розірвати цей договір у зв’язку із зміною постачальника газу, договір має бути
розірваний з першого числа наступного місяця, але не раніше ніж через два тижні з дати
надходження до постачальника заяви споживача та повного розрахунку за послуги з
газопостачання, надані постачальником на останню дату дії цього договору.
Постачальник має вжити всіх доступних заходів для забезпечення споживачу умов
щодо повного розрахунку за послуги з газопостачання у зв’язку з достроковим
розірванням договору.
43. Цей договір складається у трьох примірниках (по одному кожній із Сторін), що
мають однакову юридичну силу.
44. З Правилами газопостачання, витягами з правил безпеки в частині, що стосується
відповідальності споживача, ознайомлений __________________________.
(підпис споживача)
45. Інструктаж з безпечного користування газом у побуті пройшов
_____________________.
(підпис споживача)
Реквізити сторін
Постачальник* Споживач
_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса __________________________
_________________________________
Поточний рахунок із спеціальним режимом
використання (для гарантованого постачальника)
_____________ / Поточний рахунок (для
постачальника)
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса __________________________
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
(підпис)
Газорозподільне підприємство*
___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса __________________________________
Телефон ________________________________
___________________________________________
(підпис)
________________________________
(підпис)